En respuesta a Gala Pin, regidora de Ciutat Vella

Respuesta a Gala Pin, regidora de Ciutat Vella.

Entendemos que el escrito de la regidora del distrito de Ciutat Vella contiene una serie de información errónea que aquí aclaramos:

1. Afirma la regidora que hemos perdido un concurso según los marcos que impone la ley. Con esto se da a entender que el concurso que se nos impuso era el único posible. Esto es falso.

El distrito de Ciutat Vella tenía la opción de incorporar el Espai Mescladís en el “Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries”. Este programa fue diseñado por el partido de la regidora Gala Pin durante el 2016 con el propósito de que estos espacios sean gestionados por iniciativas con arraigo barrial, impacto y retorno social y de economía social y solidaria. Excelente iniciativa. De haber perdido un concurso impulsado desde esa lógica, Mescladís lo hubiese aceptado. Inexplicablemente la regidora del distrito de Ciutat Vella ignoró su propio programa y optó por un concurso sobre bases comerciales.

Enlace al Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries:
https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/sites/default/fil...

2. La regidora afirma que el concurso que el distrito nos impone en el 2017 profundizaba en las cláusulas sociales y beneficiaba a la economía social y solidaria.

Esta afirmación se niega a si misma al analizar el perfil del presunto ganador del concurso, el Sr. Sam Karin.

El distrito de Ciutat Vella ha facilitado que Sam Karin, un particular sin trayectoria social o comunitaria alguna, haya acumulado en menos de cuatro años la gestión de las terrazas del CCCB y la de Rubió i Lluch en el Raval y ahora se le pretenda adjudicar el Espai Mescladis en el barrio de Santa Caterina. Desconocemos los méritos del Sr. Karin para ser beneficiado con las terrazas más rentables de Barcelona, pero si tenemos la certeza de su inexistente trayectoria social o comunitaria. La lógica de la economía social y solidaria es el bien común, no la acumulación para el enriquecimiento personal.

4. Es incorrecto presentar el primer concurso diseñado por Parcs i Jardins en el 2010 como una mera gestión de una “guingueta” (asi es como la administración denomina a los chiringuitos de los parques).

El distrito asumió la gestión de la terraza del Pou de la Figuera en el 2017. Incomprensiblemente se ignoraron las condiciones del concurso que realizó en el 2010 Parc i Jardins para la gestión de la terraza del Pou de la Figuera, que dio origen al Espai Mescladís. Ese concurso tenía entre sus objetivos que la entidad gestora realizara dinamización comunitaria, actividades de sensibilización en consumo responsable y comercio justo, además de la gestión económica del bar-terraza. Cuestiones que estaban en los objetivos del concurso, y por ende se debían incluir en los estatutos de la entidad ganadora y para los cuales se debía constatar experiencia demostrable. El distrito de Ciutat Vella convirtió estos objetivos mensurables y comprobables en en meras cláusulas “lavado de cara”, aplicando en este caso una lógica de mera gestión de “guingueta” a lo que es un proyecto social y comunitario. Tal es así que hasta Sam Karin ha sido tomado en cuenta para la gestión, aunque carezca de experiencia o compromiso alguno en estos temas.

Otro indicador que habla del carácter comercial del concurso del 2017 es su duración. El de Parcs i Jardins tenía una duración de cuatro años, tiempo mínimo para desarrollar un proyecto con incidencia real. Hubiese sido deseable que se mantuviera o incluso se ampliara este período. El concurso del distrito de Ciutat Vella es por dos años. Se hace de la precariedad un modelo de gestión ciudadana.

5. Explica la regidora que desde un año se han estado buscando soluciones y que lo continúan haciendo. Puede que sea el caso. Pero las buenas intenciones sin hechos que las reafirmen carecen de validez alguna.

Nosotros recurriremos a la justicia ordinaria y a la Sindica de Greuges. Hasta ahora lo habíamos hecho al tribunal administrativo catalán, quien se declaró incompetente. Tal como afirman nuestros abogados de Colectivo Ronda, aún con las bases del concurso impulsado por el distrito de Ciutat Vella entendemos que ganamos el concurso. Exigimos por lo tanto un nuevo recuento de los puntos. El mismo recuento que se nos aseguró que tendría lugar en la reunión del 15 de Diciembre del 2017 y que no se ha llevado a cabo.

Agradecemos la invitación de la regidora a participar en próximos concursos o subvenciones. Pero es importante resaltar que Mescladís genera con actividad económica propia (y muchísimo esfuerzo) el 95% de su presupuesto. La aportación en el 2018 del distrito fue de 2000€ de un presupuesto total de 716.363€. Esta lógica es esencial en nuestro modelo de proyecto.

Llevamos más de 14 años luchando por la justicia social en el barrio. No esta en nuestro ánimos renunciar a ello. Peleamos por lo que es justo. Esta en juego un modelo de ciudad inclusiva y solidaria.

#MescladisResiste #SOSMescladis #SiSePuede

 

Escrito de la regidora Gala Pin

MESCLADÍS
Fa un any vam tenir una mala notícia pel barri de Sant Pere, que aquests dies s'ha confirmat: Mescladís, el projecte que regenta el bar del Forat de la Vergonya va perdre el concurs i haurà de marxar.
El projecte del Mescladís és un projecte d'un alt valor que fa una feina necessària. Per nosaltres és molt trist que no pugui continuar, però van perdre un concurs públic obert segons els marcs que imposa la llei per a aquests processos i no podem canviar el resultat d'un concurs. Seria dellictiu.
Com que moltes ens heu preguntat com ha estat possible arribar fins aquesta situació, explico com va anar tot, i per què no es pot tirar enrere. La primera adjudicació es va fer el 2011. Era per un termini de 4 anys i Mescladís va ser l’únic projecte que es va presentar per a la "guingueta" (així és com se li diu a aquest tipus de bar en llenguatge administratiu) i el van guanyar.
Donat que s'havia de treure un nou concurs perquè s'havia acabat el temps que marcava el concurs anterior, es van incorporar clàusules perquè el projecte que guanyés estigués obligat a seguir amb la tasca social i d'integració, com ara que la contractació ha de ser amb criteris de comerç just i mediambientals i foment de l’ocupació, tres anys d’experiència i 20 mil euros de facturació (és un requisit molt baix per no posar barreres d'entrada a entitats socials petites). També demanàvem la declaració de no tenir diners en paradisos fiscals (això s'incorpora des de fa un temps a tots els concursos), i l’oferta econòmica només representava el 17% de la puntuació (molt inferior a l’habitual en aquest tipus de concursos), justament per evitar que qui fa la millor oferta econòmica guanyés per sobra d'altres projectes potser més cars, però amb més retorn social; es puntuava molt també la inserció de persones en risc d'exclusió, la proposta de treball amb joves en risc d'exclusió, així com la obligatorietat de treballar amb el Casal del Forat i altres qüestions referents a la dinamització cultural del barri, entre d’altres
Aquí us enllaço els plecs del concurs públic: https://contractaciopublica.gencat.cat/…/AppJava/ca_ES/noti…
Per tant, respectant les limitacions a la participació política en l'elaboració d’un plec per a un concurs públic, el concurs responia a unes prioritats de model de ciutat i econòmic, i incorporava clàusules per promoure entitats en lògica d’economia social i que treballen per una alimentació més sostenible i justa. Segur que aquest plec es pot millorar, i els equips tècnics seguint directrius polítiques hi van incorporant millores, però no era qualsevol plec.
Ara bé, malgrat el resultat no és el que voldríem, ni políticament ni tècnica podem canviar el resultat d'un concurs sense cometre un delicte. La concurrència pública és una salvaguarda davant pràctiques corruptes o arbitràries, i alhora també té aquests riscos, però de cap manera podem modificar el resultat d'un concurs. De fet, això és el que hem criticat tots moltíssimes vegades d'altres governs, tot i que sigui per una bona causa. Seria una pràctica corrupta.
Mescladís va recórrer el resultat, però no han guanyat els recursos. Malauradament, en aquest cas, la seva pràctica quotidiana és molt millor que el projecte que van presentar al concurs, que és el que s'avalua segons marca la llei.
Evidentment, farem un seguiment estricte de que l'empresa guanyadora compleixi amb els requisits socials del concurs que ha guanyat.
Des de fa un any estem buscant alternatives per garantir la viabilitat del projecte de Mescladís, i cap ha estat possible en el temps que es necessita, continuem buscant.
Hem treballat intensament aquest mandat perquè la contractació i els concursos responguin a valors més de qualitat i retorn social i menys de preu i promoguin la economia social, precisament en breu anunciarem algunes millores més en aquest sentit especialment adreçats a concursos de contractació de reserva social, serveis a les persones o intensius en ma d obra, aprenent de situacions com aquest cas.
Esperem que Mescladís pugui presentar-se als concursos públics que sortiran properament, així com a les convocatòries de subvencions com “Impulsem el que fas” i “Enfortim l’Economia Social i Solidària”, dissenyades justament per promoure l'economia social i solidària (i on Mescladís i altres projectes ja han rebut el suport econòmic a les seves accions), així com projectes que tenen una forta vessant social, de fet aquest any sortiran amb nova modalitat per projectes que vulguin construir un model alimentari més just i sostenible.

/ conócenos

Memoria de Actividades 2021, 2022 y 2023

En los dos años anteriores hemos recorrido un camino de crecimiento, desafíos e innovación que se cimientan en los 15 años previos de evolución de la Fundación Mescladís, tal como detallamos en la Memoria de Actividades 2005-2020. Nuestra misión de promover la inserción socio-laboral digna a través de la convivencia basada en la justicia social se mantiene más firme que nunca. Para ello nos apoyamos en nuestros 4 ejes de sostenibilidad: económica, ambiental, social, emocional.

Memoria de Actividades 2005-2020

Más de 15 años trabajando por la justicia social y el derecho a migrar

Desde Mescladís impulsamos la inserción socio-laboral de personas en exclusión y desarrollamos iniciativas educativas, económicas y culturales en favor de la convivencia, el derecho a migrar y la justicia social. Mescladís es sostenible económicamente y un referente de la Economía Social y Solidaria.

Entender Mescladís

Economía solidaria, derechos y oportunidades

Mescladís es una entidad sin fines de lucro cuya voluntad es contribuir a la cohesión social. Apostamos por una convivencia enriquecedora, con derechos y oportunidades para todos y todas.